Udgivelser

Forlagets bøger kan købes gennem din lokale boghandler eller netbohandlerne, som kan bestille bøgerne hjem fra DBK (Dansk Bogdistribution).

Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver

Ny udgave

H√¶rens og s√łv√¶rnets arkiver udg√łr en guldgrube for sl√¶gtsforskere.
Det samme g√łr l√¶gdsrullerne og s√łrullerne.

Bogen hjælper slægtforskeren og den historisk interesserede med at finde frem til de relevante arkivalier på Rigsarkivet og ved brug Arkivalieronline og DAISY at finde og evt. bestille dem.

Herudover indeholder bogen mange sp√¶ndende og relevante oplysninger om dansk krigshistorie og om s√łv√¶rnet og h√¶ren fra 1500-tallet og frem til ca. 1930 med oplysninger om:
‚ÄĘ De hvervede soldater og deres regimenter.
‚ÄĘ Landmilitsen (nationale rekrutter og landsoldater).
‚ÄĘ Holmens faste stok.
‚ÄĘ Marineinfanteriet.
‚ÄĘ De v√¶rnepligtige soldater.
‚ÄĘ De v√¶rnepligtige s√łfolk.
‚ÄĘ H√¶rens og s√łv√¶rnets underofficerer og officerer.
‚ÄĘ H√¶rens og s√łv√¶rnets straffearkiver.
‚ÄĘ H√¶rens og s√łv√¶rnets arkiver.
‚ÄĘ Arkiverne om de syge, s√•rede, invalide, udtjente, d√łde samt deres efterladte.

Bogen afsluttes med ordforklaringer p√• de mange forkortelser i l√¶gds- og s√łrullerne m.m. samt et omfattende stikordsregister, som g√łr det
nemt at finde frem til de relevante oplysninger.

Bogen er ajourf√łrt med de seneste oplysninger om de mange arkivalier,
som Rigsarkivet har lagt ud på Arkivalieronline.

Bogen er skrevet af sl√¶gtsforsker, cand. jur. J√łrgen Green, som har
udgivet en r√¶kke b√łger om bl.a. sl√¶gtsforskning og historiske emner.

J√łrgen Green underviser i og holder foredrag om sl√¶gtsforskning.

248 sider + omslag
Jørgen Green.
ISBN: 9788789466071.

248 kr.

248 kr.
incl. moms + forsendelse.

Slægtsforskning for begyndere.

Kom godt i gang med din slægtsforskning

Rigsarkivet og andre har efterhånden lagt så mange arkiver ud på nettet, at de fleste mennesker i dag kan starte deres slægtsforskning på nettet uden at tage til arkiverne.

Bogen Slægtsforskning for begyndere hjælper dig i gang med at finde oplysninger om dine slægtninge på nettet og på arkiverne.

Ved hjælp af eksempler og henvisninger til de relevante hjemmesider og arkiver gennemgås de mest anvendte arkivalier og hjemmesider af slægtsforskere.

Bogen er opdelt i en r√¶kke kapitler startende med ordforklaringer p√• fagudtryk, som du vil st√łde p√• i bogen og i forbindelse med din sl√¶gtsforskning.

Herefter f√łlger en beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med din sl√¶gtsforskning, hvad du kan finde p√• nettet, hvad du selv m√• l√¶gge ud p√• nettet, og hvor du kan f√• hj√¶lp med din sl√¶gtsforskning.

De n√¶ste kapitler hj√¶lper dig med at s√łge efter oplysninger om dine sl√¶gtninge p√• nettet ved brug af Arkivalieronline og andre steder p√• nettet, og om hvordan du finder og bestiller arkivalier p√• nettet til Rigsarkivets l√¶sesale i arkivdatabasesystemet Daisy m.m.

Bogen afsluttes med et omfattende stikordsregister.

Bogen er skrevet af cand.jur. J√łrgen Green, som har udgivet en r√¶kke b√łger om bl.a. sl√¶gtsforskning og selv er aktiv sl√¶gtsforsker og underviser i sl√¶gtsforskning.

6. udgave. Udkommet 2019

108
Jørgen Green.
ISBN: 978-87-89466-95.

198 kr.

198 kr.
incl. moms + forsendelse.

Min egen slægtsbog

Elevbog, lærer- og forældrevejlning.

Min egen slægtsbog omfatter

1, En e-Bog, hvor barnet eller den unge sammen med forældre og lærere kan skrive sin egen slægtsbog omfattende forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre og indsætte billeder og tekst.
Bogen kan udskrives på egen printer eller sendes til et trykkeri, som har specialiseret sig i små oplag. Bogen er på i alt 40 sider + omslag i A-format.

2. Et hæfte (24 sider + omslag) med vejledning til forældre og lærere om brug af elevbogen, start af slægtsforskningsprojektet samt en række råd om slægtsforskning på nettet og på arkiverne. Også hæftet fremsendes som PDF-file med henblik på udskrivning på egen printer eller læsning på computeren.

3. Et oplysningsskema i Word-format til brug for indhentning af oplysninger hos familie m.fl.

Bog, hæfte og oplysningsskema fremsendes vi mail sammen med en faktura.

B√łgerne er skrevet og udformet af cand. jur. J√łrgen Green, som underviser, holder foredrag og har skrevet en r√¶kke b√łger om bl.a. sl√¶gtsforskning.

40 x 20 sider
Jørgen Green.
ISBN: 978-87-89466-66.

150 kr.

150 kr.
incl. moms + forsendelse.

Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte

En vejledning til slægtsforskere m.fl.

Arkiverne med oplysninger om pensioner, invalidefors√łrgelse og st√łtte til efterladte √¶gtef√¶ller og b√łrn m.fl. bliver ofte overset af sl√¶gtsforskere p√• trods af, at disse arkiver indeholder mange oplysninger om pensionisten, enken, den invalides helbred, √łkonomi og √łvrige sociale situation.

Bogen hjælper slægtsforskeren og den historisk interesserede med at finde frem til relevante pensionsarkiver m.m.

I 1. kapitel gennemg√•s den historiske baggrund for udviklingen af det danske pensions- og fors√łrgelsesv√¶sen fra 1600-tallet og frem til socialreformen i 1933.

I 2. kapitel gives en vejledning i at læse, finde og bestille de relevante arkivalier ved brug af Rigsarkivets to databasesystemer: Arkivalieronline og Daisy.

I de efterf√łlgende kapitler gennemg√•s forskellige pensionsmyndigheder, fonde og institutioners arkiver med masser af eksempler p√•, hvad man kan finde i arkiverne.

Gennemgangen er opdelt på kgl. embedsmænd, officerer ved hær og flåde, underofficerer, menige soldater, flådens mandskab og den faste stok, præster, degne og skolelærere, universitetsansatte, ansatte ved toldvæsenet, post- og telegrafvæsenet, DSB, forst- og skovvæsenet, livsforsikrede, aldersrentemodtagere, invaliderentemodtagere og arbejdsulykkesramte.

Bogen afsluttes med et omfattende person- og stikords-register, ordforklaringer samt en oversigt over de anvendte arkiver.

Udkommet. 1. september 2016.

Pris 248 kr. inkl. forsendelse.

320 sider ill.
Jørgen Green.
ISBN: 9788789466514.

248 kr.

248 kr.
incl. moms + forsendelse.

Det store bedrag

Om danske og norske matroser i Napoleons tjeneste 1808 – 1813.

Bogen ‚ÄúDet store bedrag‚ÄĚ handler om de danske og norske s√łfolk, som under falske foruds√¶tninger blev sendt til floden Schelden ved Antwerpen, hvor Napoleon var i gang med at anl√¶gge en stor fl√•debase med magasiner, bassiner og v√¶rfter.

Formålet med udsendelsen var at hente to franske orlogsskibe for at sejle dem til Danmark, som erstatning for de orlogsskibe, englænderne havde taget fra Danmark i 1807.

Frederik 6. var f√łr udsendelsen i 1808 blevet advaret af den danske gesandt Dreyer i Paris, som advarende skrev:

At sende danske matroser og officerer som bes√¶tning for tre franske linieskibe under fransk overkommando og under fransk flag vil, efter min √¶rb√łdige formening, v√¶re ensbetydende med at give afkald p√• nogensinde mere at f√• disse tre bes√¶tninger at se i Danmark, og vil v√¶re med til at overlade det til kejserens luner at anvende dem, hvor han finder det for godt.

Men den franske gesandt i K√łbenhavn, Didelot fik overtalt Frederik 6. til at efterkomme Napoleons anmodning. Dog kun til to linieskibe. I alt ca. 1.200 mand.

Det skulle hurtigt vise sig, at Dreyer fik ret. Skibene kom aldrig til Danmark og Napoleon beholdt de danske og norske s√łfolk ved Schelden.

Da det gik op for de udsendte s√łfolk og deres officerer, at de under falske foruds√¶tninger var blevet sendt til Schelden, ans√łgte de Admiralitet om at komme hjem. Under forhandlingerne med Frankrig om s√łfolkenes hjemkaldelse, gav Napoleon pludselig ordre om, at de dansk-norske bes√¶tninger og deres officerer straks over land skulle afg√• til Brest i Frankrig for at deltage i hemmelig mission.

De to danske skibschefer og besætningerne nægtede at adlyde ordren, da de ikke fandt, at den var i overenstemmelse med den ordre, som de havde modtaget af den danske konge.

N√¶gtelsen f√łrte til, at ordren blev trukket tilbage, men den 26. januar 1809, blev de to skibschefer Sigurd Rosenvinge og baron Hans Holsten arresteret og indsat i citadellet i Antwerpen, indtil de i februar blev sendt hjem til Danmark for at afvente kongens dom.

Selv efter, at det stod klart for Frederik 6., at de danske og norske s√łfolk ikke ville vende tilbage med de lovede franske skibe, fortsatte kongen med at sende s√łfolk og officerer til Schelden og i 1811 ‚Äď under pres af Napoleon ‚Äď at udvide antallet til fire bes√¶tninger.

I august 1809 angreb en engelsk fl√•destyrke og h√¶r p√• ca. 50.000 mand den franske fl√•de og f√¶stningerne ved Schelden. Angrebet blev en katastrofe for den engelske h√¶r og fl√•de bl.a. p√• grund af den sumpfeber, som fandtes i omr√•det, som ogs√• f√łrte til omfattende sygdom og mange d√łdsfald blandt de dansk-norske s√łfolk og deres officerer.

Ca. 3.300 danske og norske s√łfolk og officerer blev udsendt i perioden 1808-1813. 220 af dem deserterede, og 311 d√łde under opholdet ved Schelden.

I bogen ‚ÄúDet store bedrag ‚Äď om danske og norske s√łfolk i Napoleons tjeneste fra 1808-1813‚Ä≥ beskrives deres udsendelse og ophold ved Schelden, engl√¶ndernes angreb p√• fl√•debasen og √•rsagen til deres hjemkaldelse samt deres modtagelse i Danmark i 1813.

Til bogen er der oprettet en database med oplysninger om de danske og norske s√łfolk og deres officerer, som blev udsendt til Schelden fra 1808-1813.

Databasen findes på: www,detstorebedrag.com.

312 sider ill.
Jørgen Green.
ISBN: 9788789466453.

248 kr.

248 kr.
incl. moms + forsendelse.

Kampen om Norge 1788 - 1814

Udkommet 15. februar 2014

De afg√łrende kampe om Norge foreg√•r i 1813 og 1814, men for at forst√• baggrunden for og resultatet samt Frederik 6.s handlinger eller mangel p√• samme, er man n√łdt til at g√• l√¶ngere tilbage i tiden; tilbage til Frederik 6.s barndom og opv√¶kst med en sindssyg far og uden sin mor, som er sendt ud af landet p√• grund af aff√¶ren med Struensee.

Som kronprins oplever Frederik 6. den franske revolution i 1789, som s√¶tter hele Europa i opr√łr. Kampen for og imod kongerne enev√¶ldige magt brydes mod bondestandens og ikke mindst borgerskabets, embedsm√¶ndenes og officerernes krav om frihedsrettigheder og indflydelse samt opg√łret med adelens privilegier.

Hertil kommer de enkelte landes indbyrdes krige, hvor skiftende alliancer dannes mellem landene og deres regenter med deltagelse af de mere eller mindre villige milit√¶re enheder og deres officerer. Koalitioner og traktater aftales og brydes i et omfang, som g√łr det sv√¶rt for de stridende soldater, deres officerer og regeringernes forhandlere at fastholde, hvem, der er fjender, og hvem, der er allierede.

Efter attentatet og mordet p√• den svenske konge Gustav 3. og afs√¶ttelsen og landsforvisningen af hans efterf√łlger, Gustav 4. Adolf, fors√łger Frederik 6. at bringe sig i position som svensk kronprins i skarp konkurrence med prins Christian August Augustenborg og hertug Frederik Christian af Augustenborg, men det ender med, at den franske marskal Jean-Baptiste Bernadotte bliver valgt og danner en alliance med Rusland og England med det m√•l at tage Norge fra Danmark.

Kampen om Norge foreg√•r mellem Danmark og Sverige, men udfaldet af denne kamp har storpolitisk interesse p√• grund af Danmarks strategiske placering ved √ėresund og kampen mod Napoleon; men f√łrst og fremmest handler den om et land og et folk, som √łnsker at blive betragtet som et selvst√¶ndigt land med sin egen nationale identitet og en ret til selv at bestemme landets fremtid.

Bogen afsluttes med et omfattende personregister og et særligt afsnit med hjælp til slægtsforskere, som leder efter oplysninger om deres slægtninges deltagelse i englandskrigene og i Napoleons danske hjælpetropper.

800 sider, ill.
Jørgen Green.
ISBN: 87-89466-92-6.

248 kr.

248 kr.
incl. moms + forsendelse.

Slægtsforskerens ABC

3. udgave. Udkommet 1. august 2011

SLÆGTSFORSKERENS ABC er et let håndterligt opslagsværk for alle, som er interesseret i slægtsforskning.

Bogen indeholder forklaringer p√• de udtryk, som man st√łder p√•, n√•r man l√¶ser kirkeb√łger, l√¶gdsruller, retsudskrifter, skifter og andre arkivalier m.m. Den indeholder ogs√• vejledning om, hvor man kan finde de forskellige oplysninger, hvilke regler der g√¶lder om adgangen til disse oplysninger, hvordan man kommer i gang med sl√¶gtsforskning p√• arkiverne og p√• internet, samt hvordan man afslutter sin sl√¶gtsforskning med udarbejdelse og udgivelse af en sl√¶gtsbog.

Herudover er en række relevante historiske emner grundigt beskrevet i bogen.

SL√ÜGTSFORSKERENS ABC er opbygget alfabetisk, som g√łr det nemt at finde oplysningerne¬† og afsluttes med et omfattende stikordsregister.

I 3. udgave er bogen blevet ajourf√łrt med en r√¶kke nye afsnit og med flere oplysninger om de mange arkiver, som efterh√•nden er blevet lagt ud p√• internet.

440 sider
Jørgen Green og Michael Green Schmidt.
ISBN: 87-89466-78-0.

248 kr.

248 kr.
incl. moms + forsendelse.

Jean Baptiste Carpentier de Colbaut og den franske revolution

Er udkommet den 2. januar 2011

Den 11. februar 1795 lader den 25-årige franskmand Jean Baptiste Xavier Carpentier de Colbaut sig hverve til den danske hær i Rendsborg som underofficer.2

Carpentier er blot √©n af de mellem 150.000 - 200.000 emigranter, som i perioden 1789-1795 forlader Frankrig p√• grund af forf√łlgelse eller for at deltage i kampen p√• kongens side mod revolutionen.

Carpentier emigrerer fra Frankrig den 13. maj 1790 for at indtræde i emigranternes og de allierede hærs krig mod den franske republikanske hær.

Den 10. juni 1795 bliver Carpentier i Rendsborg færdig med at skrive sin beretning om sin deltagelse i revolutionskrigen.

Beretningen, som er skrevet p√• fransk, er fundet p√• Rigsarkivet i K√łbenhavn og udgives her for f√łrste gang i dansk overs√¶ttelse. Samtidig s√łger han om dansk indf√łdsret, s√• han kan blive officer i den danske h√¶r.

Men hvem var Jean Baptiste Xavier Carpentier?
Hvad var det for en krig, som han deltog i?
Hvorfor kom han til Danmark?
Og hvad skete der med ham, efter at han var kommet til Danmark og havde færdigskrevet sin beretning?

Carpentiers beretning er sat ind i en historisk sammenh√¶ng med den franske revolution og dens virkninger i Frankrig, Sverige og Danmark. Endvidere er bogen l√łbende suppleret med oplysninger om de personer og begivenheder, som Carpentier omtaler i sin beretning.

Carpentiers beretning er også udgivet i en speciel fransk udgave suppleret med de oplysninger, som der er fundet om Jean Baptiste Carpentier i Frankrig og Danmark.

¬ĽJean Baptiste Xavier Carpentier de Colbaut
- Un √©migrant loyal et son combat contre la R√©volution 1792-1794¬ę
ISBN 87-89466-74-8

120 sider ill.
Jørgen Green.
ISBN: 87-89466-86-1.

248 kr.

248 kr.
incl. moms + forsendelse.

Jean Baptiste Xavier Carpentier de Colbaut

Un émigrant loyal et son combat contre la Révolution 1792-1794

Jean Baptiste Xavier Carpentier de Colbaut émigre de France, le 13 mai 1790, pour rejoindre, dans la guerre, les armées des émigrants contre l'armée française républicaine. Le 11 février 1795 Carpentier se laisse recruter par l'armée danoise à Rendsbourg. Le 10 juin 1795 Carpentier termine, à Rendsbourg, le récit de sa participation dans la guerre de la Révolution de 1792-1794.

Le récit, rédigé en français, a été trouvé dans les archives nationales danoises c'est-à-dire à Rigsarkivet à Copenhague (Danemark) et est édité ici pour la première fois avec la reproduction du texte original en français.

Mais qui était Jean Baptiste Xavier Carpentier de Colbaut?
A quelles guerres a-t-il participé?
Pourquoi a-t-il rejoint le Danemark?
Et quel a été son destin après son arrivée au Danemark et l'écriture de son récit?

Le livre est également édité au Danemark dans une version plus détaillée, écrite en danois:
¬ĽJean Baptiste Xavier Carpentier de Colbaut og den franske revolution¬ę
ISBN 87-89466-86-1

40 sider ill.
Jorgen Green.
ISBN: 87-89466-74-8.

148 kr.

148 kr.
incl. moms + forsendelse.

Skaber øget velstand og privatisering mere velfærd?

Er udkommet 1. september 2007

J√łrgen Green, socialr√•dgiver, forfatter og samfundsdebat√łr har via sit arbejde som socialr√•dgiver og centerleder besk√¶ftiget sig med samfundets mest udsatte grupper.

I bogen sætter han velfærdssamfundets udvikling og fremtid ind i et historisk og aktuelt perspektiv og giver sit bud på en anderledes og mere retfærdig velfærdspolitik.

96 sider ill.
Jørgen Green.
ISBN: 87-89466-64-0.

168 kr.

168 kr.
incl. moms + forsendelse.

Stofmisbrugets ABC

Et let håndterligt opslagsværk om narkotika og misbrugets konsekvenser.

STOFMISBRUGETS ABC indeholder den aktuelle viden om de euforiserende stoffer og l√¶gemidler som misbruges i Danmark, samt en beskrivelse af de store konsekvenser misbruget medf√łrer for misbrugerne, deres familier og samfundet.

Hertil kommer en række tema-artikler om stofmisbrug samt en forklaring på de mange
fag- og slangudtryk, som knytter sig til rusmiddelkulturen og behandlingen af stofmisbrugere.

STOFMISBRUGETS ABC er skrevet specielt med henblik på personer i rådgivnings- og
behandlingssystemet, politiet, SSP, toldv√¶senet samt personer i undervisningssektoren som besk√¶ftiger sig med forebyggelse og behandling af stofmisbrug ‚Äď men ogs√• journalister, for√¶ldre og unge m.fl, vil kunne bruge bogen, n√•r de har behov for en hurtig adgang til indformation om narkotika og misbrugets konsekvenser m.m.

200 sider, ill.
Jørgen Green.
ISBN: 87-89466-46-2.

198 kr.

198 kr.
incl. moms + forsendelse.

Stofmisbrug - en faktabog

Indeholder den seneste viden om de ulovlige euforiserende stoffer i Danmark og de konsekvenser, som stofmisbruget har for misbrugeren, dennes familie og for samfundet.


 • Stofmisbrugets udvikling i Danmark

 • Hvad er stofmisbrug?

 • Unges erfaringer med brug af ulovlige stoffer

 • Hvordan p√•virker stofferne hjernen?

 • Hvorfor d√łr mange stofmisbrugere?

 • Hvilken risiko er der ved de forskellige stoffer?

 • Hvilken betydning har indtagelsesm√•den?

 • Hvorfor bliver man stofmisbruger?

 • Hvordan behandles stofmisbrug?

 • Hvor mange kommer ud af deres misbrug?

 • Stofmisbrugernes b√łrn

 • Hvorfor kommer s√• mange stofmisbrugere i f√¶ngsel?

 • Hvor meget kriminalitet beg√•s af stofmisbrugerne?

 • Hvad koster stofmisbruget samfundet?

 • Skal man tvinge stofmisbrugere i behandling?

 • Skal stofmisbrugerne have "gratis" stof?

 • Hvor meget narkotika oms√¶ttes der for i Danmark?

 • Hvad st√•r der i loven?

 • Hvem st√•r bag narkotikahandlen?

64 sider ill. farve.
Jørgen Green med tegninger af Claus Deleuran.
ISBN: 87-89466-48-9.

98 kr.

98 kr.
incl. moms + forsendelse.

Om hash, Christania & hashens bagmænd

Om de sociale, helbreds- og samfundsmæssige konsekvenser af hashmisbrug i Danmark og baggrunden for den lovgivning, vi har i dag.

Der tjenes mange penge p√• indsmugling og salg af hash i Danmark. Men hvem st√•r bag handlen, og hvordan er den organiseret? I bogen gennemg√•s en r√¶kke af de st√łrste og alvorligste sager vedr√łrende indsmugling og salg af hash og det kriminelle milj√ł, som hashen er en del af.

136 sider ill. farve.
Jørgen Green.
ISBN: 87-89466-37-3.

198 kr.

198 kr.
incl. moms + forsendelse.