Sammenlægning af Landsarkivet og Rigsarkivet fra 3. januar 2012

Den 13. januar 2011 informerede Rigsarkivar Asbjørn Hellum de ansatte i Statens Arkiver om, at det nu var endeligt besluttet at Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet skal lægges sammen.

Landsarkivet skal rømmes, medarbejderne rykker ud, magasinerne bliver tømt og der bliver indrettet en fælles læsesal på Rigsarkivet. Den nyindrettede fælles læsesal på Rigsarkivet åbnes for publikum d. 3. januar 2012. Magasinerne på Jagtvej skal være tømt senest ved udgangen af 2012.

Personalet i Landsarkivets publikumsafdeling får nye arbejdspladser på Rigsarkivet. Medarbejdere fra Landsarkivets øvrige afdelinger får arbejdsplads i forbindelse med magasinerne på Kalvebod Brygge.

De fleste af arkivalierne i Landsarkivets nærmagasin vil blive flyttet til magasinerne på Kalvebod Brygge, hvor der er god plads til flere arkivalier. De arkivalier der bliver hyppigst benyttet af læsesalens brugere, vil typisk blive flyttet til Rigsarkivets nærmagasiner, men der bliver ikke plads til det hele, da der også skal tages hensyn til personalets brug af arkivalier.

Michael Graae er medlem af den styregruppe, der har kigget på hvilke arkivalier der skal flyttes til Rigsarkivets nærmagasiner og hvilke der skal flyttes til Kalvebod Brygge. Han oplyste, at hvis der har været tvivl om hvorvidt en arkivalietype var så hyppigt benyttet, at det skulle flyttes til magasinerne på Rigsarkivet eller ej, har princippet været, at hensynet til publikum skal veje tungest. Så i tvivlstilfælde er det blevet besluttet, at arkivalierne skal flyttes til Rigsarkivet.