Artillerikorpset

Garnisonering
1774-1803: København (10 kompagnier), Rendsborg (2-3 kompagnier) og Glückstadt (1 kompagni).