Holmens faste stok - Mandtalsprotokoller og divisionsbøger

Holmens faste stok og matroser er indskrevet i de såkaldte mandstalprotokoller (hovedruller) for Holmens faste stok (håndværkere, drenge) og i divisionsbøgerne (matroser, drenge og håndværkere), som findes for følgende periode:
• Antagelse og afmønstring af 1. divison 10 kompagnier. 1746 - 1768.
• Divisionsbøger (mandskabsfortegnelser).  1770 - 1856
• Divisionsbøger for 2. division (mandskabsfortegnelser)  1770 - 1856
• Divisionsbøger for 3. division (mandskabsfortegnelser)  1770 - 1813.
• Divisionsbøger for 4. division (mandskabsfortegnelser)  1770 - 1813
• Hovedruller for Holmens faste stok.  1783 - 1846
• Hovedruller for håndværkerkorpset  1820 - 1880

Hovedruller for Holmens faste stok
Håndværkerne (og drengene) er opdelt efter fag og lønklasse.
Herudover findes der oplysninger om:
• nr.
• navn ofte efterfulgt af et bynavn,
• kompagni, lønklasse, hvornår den pågældende er antaget, og
• hvor pågældende er født. Sognenavne og bynavne er sjældent anført; men det nævnes om de pågældende er født i Jylland, på Sjælland, i København osv.
• Alder.
Der er også ofte anført bemærkning om de har fået et hus (i Nyboder).

Findes en sådan bemærkning, så er det en god ting, at kigge i husbøgerne fra Nyboder, som findes i publikumsmagasinet på Rigsarkivet, hvor mandtalsbøgerne og divisionsbøgerne også er opstillet.

Divisionsbøgerne
I divisionsbøgerne var det oprindelig kun matroserne, drenge og deres befalingsmænd, som var indskrevet. Senere blev også håndværkerne overført til divisionsbøgerne.

Divisionsbøgerne blev ført af mønsterskrivene, som bl.a. tog sig af lønudbetalingen.

I divisionsbøgerne findes oplysninger om:
• Kompagni.
• Lønklasse.
• Nr.
• Fag.
• Navn.
• Gage.
• Fødsted og år.
• Hvornår ansat og hvornår rykket op i lønklasse.
• Tjenestetid.
• Evt. hus i Nyboder.
• Evt. indlæggelse på Søkvæsthuset og fra 1806 Søetatens Hospital.
• Udtrædelse af tjenesten eller evt. dødsfald.

Flere arkiver
Flere arkiver om Holmen og dets personel kan bl.a. findes under følgende arkivskaber:

Arkiv nr. 512
1684 - 1809: Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten).

Arkiv-nr: 515
1658 - 1792 Holmens chef.
1792 - 1856 Overekvipagemesteren.
1857 - Chef for Orlogsværftet