Adgang til kirkebøger, sønderjyske personregistre, borgerlige ægteskabsbøger, døds- og begravelsesregistre,

Folkekirkens og de ankerkendte trossamfunds ministerialbøger, sønderjyske personregistre og borgerlige ægteskabsbøger, som er afleveret til Statens Arkiver, er tilgængelige, når de er 50 år gamle (Arkivloven § 28, stk. 1).

Døds- og begravelsesregistre, som er afleveret til Statens Arkiver, er tilgængelige, når de er 10 år gamle (Arkivloven § 28, stk. 2).