Generaltoldkammeret, konduitelister, 1804 - 1843

Rigsarkivet
365
Generaltoldkammeret
Toldkammerkancelli og sekretariat
1804 - 1843
Konduitelister
1803 - 1818
142-18
1819 - 1822
142 -19
Indhold:
2 arkivalier under hvert sit bestillingsnumre med bedømmelser og oplysninger om de forskellige toldembedsmænd fordelt på toldstedet navn. Der blev indsendte konduitelister hvert år, hvilket giver gode muligheder for at følge den enkelte toldembedsmand virke fra ansættelsen til afskedigelsen eller pågældendes død.