Adoption

Start med at kigge i kirkebogen!
Det er en god ide at starte med kirkebogen. For i den kirkebog, hvor adoptivbarnets fødsel er noteret, findes der en notits om adoptionsbevillingen. Der findes som regel en henvisning til, hvilken myndighed, der har behandlet sagen samt eventuelt et journalnummer eller dato for, hvornår den kongelige bevilling er udstedt.

AMTET BEHANDLER ANSØGNINGERNE
Det er amtet (i Københavns Kommune, Københavns Overpræsidium), som behandler ansøgningen.
Ansøgninger om adoption indsendes til det amt (i Københavns kommune til Københavns Overpræsidium), hvor adoptionsforældrene bor.

Amtet foretager en undersøgelse – evt. i samarbejde med politiet – af adoptivforældrenes forhold og deres egnethed som adoptivforældre m.m. samt udarbejder en indstilling, som sammen med adoptionssagens sagsakter og de gennemførte undersøgelser m.m., fremsendes til de centrale myndigheder (Danske Kancelli eller Justitsministeriet).

I Københavns Kommune er det Københavns Overpræsidium som udarbejder indstillingen, som sammen med adoptionssagens sagsakter og undersøgelser m.m. fremsendes til de centrale myndigheder (Danske Kancelli og Justitsministeriet).

DANSKE KANCELLI/JUSTITSMINISTERIET TRÆFFER BESLUTNINGEN
Det er Danske Kancelli/Justitsministeriet, som træffer den endelige beslutning om bevilling eller afslag på adoption.

Bevillingen eller afslaget, men ikke sagsakterne, sendes af Danske Kancelli/Justitsministeriet til amtet/Københavns Overpræsidium, som sørger for at udlevere bevillingen eller afslaget til adoptivforældrene.

ADOPTIONSSAGERNE BEFINDER SIG PÃ… RIGSARKIVET FREM TIL 1948
Selv om der også i amternes og Københavns Overpræsidium på landsarkivet kan ligge enkelte sagsakter vedrørende adoptionen, så er det på Rigsarkivet, man frem til 1948 skal findes adoptionssagen.

Indtil 1849
Adoptionssagerne blev behandlet i Danske Kancelli.

Efter 1800 i 2. departement (sjællandske justits- og politidepartement) og 5. (3.) departement (jysk-fynske justits- og politidept.).

Bevillingerne findes ved hjælp af registranterne, der indeholder registre. Journalsagen kaldes registrantsag. Fra 1834 indeholder registrene i 2. dept. stikordet "adoption".

1849-1906
Adoptionssagerne findes i Justitsministeriets 1. kontor.

1907-1914
Adoptionssagerne findes i Justitsministeriets 2. kontor.

1915-1948
Adoptionssagerne findes i Justitsministeriets 1. kontor.

ADOPTIONSSAGERNE BEFINDER SIG I AMTETS ARKIVER PÃ… LANDSARKIVERNE EFTER 1948
1948-1972:
Adoptionssagerne findes i amtsarkiverne.
For Københavns Kommunes vedkommende i Københavns Overpræsidiums arkiv.

1972-2006
Adoptionssagerne findes i statsamternes arkiver i landsarkiverne.

2007-
Statsforvaltningerne behandler adoptionssager. De har ikke afleveret materiale til Statens Arkiver endnu.

FAMILIESTYRELSEN
Familiestyrelsen (tidligere Civilretsdirektoratet/Familiedirektoratet) har et kartotek over adoptioner. Kartoteket starter i 1887, og det er ordnet kronologisk efter adoptivbørnenes fødselsdato. Kartotekskortene indeholder også oplysninger om adoptivforældrenes navne og datoen på den kongelige bevilling samt sagens journalnummer.

EFTER 1923 er man altid nødt til at kontakte Familiestyrelsen for at få sagens journalnummer, da Rigsarkivet skal bruge dette nr. for at kunne finde sagen.

Familiestyrelsen er en afdeling under Ankestyrelsen.

Alle personlige henvendelser kan ske på Familiestyrelsens hovednummer
tlf. +45 33 41 12 00. Bed om at tale med det kontor, som beskæftiger sig med adoption.

PÃ¥ denne side, kan du sende dem et mail:

http://www.familiestyrelsen.dk/servicenavigation/kontakt/