Auxilliærkorps (hjælpekorps), Danske Armékontigent (1813-1818)

1. auxilliærkorps skulle hjælpe Napoleon og blev sendt afsted i 1813, men nåede kun halvejs til Berlin før det på på grund af krigen mod Sverige blev trukket tilbage til Rendsborg.

Det 2. auxilliærkorps skulle året efter (dvs. 1814) udgøre en del af Nordhæren under kronprinsen af Sveriges krig mod Frankrig. Korpset nåede kun frem Düsseldorf før det blev trukket tilbage til Danmark, da Norge var begyndt at gøre oprør mod Sverige, og man var bange for, at den svenske kronprins ville angribe Danmark.

3. auxilliærkorps blev oprettet i 1815. I alt 15.000 mand, som skulle sendes til Frankrig på begæring af englænderne m.fl. i anledning af, at Napoleon havde forladt Elba og var landet i Frankrig. Danmark trak bevidst forberedelserne i langdrag, og korpset nåede kun frem til Bremen, da det fik befaling fra hertugen af Wellington om at vende tilbage til Danmark, da Napoleon havde overgivet sig.

I november 1815 blev det Danske Armékontigent oprettet. Danmark skulle stille med 5.000 mand, som skulle indgå i en besættelseshær i Frankrig på i alt 150.000 mand. I slutningen af januar 1816 kom de danske tropper til Nordfrankrig, hvor hovedkvarteret blev opslået i den lille franske by Levardé - midt mellem byerne Bouchain og Douai. Soldaterne blev indkvarteret i de omkringliggende landsbyer. Korpset befandt sig i Frankrig frem til efteråret 1818, hvor det marcherede tilbage til Danmark og blev opløst den 14. december 1818.

Oplysninger om de danske hjælpekorps (auxilliærkorps) skal findes på Rigsarkivet.