Train, trainregiment,

Konstabelbetegnelsen blev brugt inden for artilleriet og ved trainregimentet.

Vedrørende trainregimentet oprettet i 1865
Troppetrain kaldes den samling af køretøjer (i 1864 hestekøretøjer), som sørger for transport af det udstyr, som ikke kan bæres af soldaterne og deres evt. heste. Det kan være ammunition, sanitets- og teknisk materiel, proviant, bagage m.m.).

Armétrain er knyttet til de store hærdele eller henlagt under overkommandoen, og som i hovedsagen tjener til supplering og erstatning af, hvad der i troppetrainet.

Troppetrain opdeles i fægtningstrain, bagagetrain og tros. Tros er som regel knyttet til armétrain.

Til fægtningstrain regnes den del, som troppeafdelingerne – af hensyn til risikoen for kamp – altid må have umiddelbart ved hånden (bl.a. en del reservehester, lægevognen, sygebærervognene, patronkarrer, ammunitionsvogne, en del af ingeniøernes redskabsvogne og som regel særlige vogne til at transportere syge soldater.

Bagagetrainet sørger for transport af det, som først skal bruges efter fægtningen eller efter endt dagmarch (transport af personer, arkiv, bagage, proviant og fourage samt marktendervogne).

Trosset udgør den del at transporten, hvortil der i visse tilfælde eller periodisk vil være trang (ammunitionskolonner, brotrain, feltlazarettet, proviantkolonner, kvægparker og hestedepoter og felbagerier m.m.