Ansatte i Postvæsenet

Har du en slægtning, som har været ansat i post- og telegrafvæsenet før 1930, så er der god hjælp at hente i denne bog:

Det danske Post- og Telegrafvæsen.
Red. af H. Hjorth-Nielsen. Udg. af Selskabet "Vort Samfund"
Trykkested og år: København, 1932-33.
Består af 4 bind.

Findes bl.a. på Det Kongelige Bibliotek.