Armekontingentet i Frankrig 1815-1819

Du skal have fat i det arkiv som vedrører Armekontintingent i Frankrig 1815-1819.
Der var også 1. auxiliærkorps fra 1813-1814 og 2. auxiliærkorps i 1815. Men de blev ophævet i henholdsvis 1814 og 1815, så det må være det Armekontintingentet i Frankrig 1815-1819, som du skal have fat i.

Armekontingentet blev oprettet med resolution af 9. november 1815.
Kontingentet bestod af personel fra 3. Auxiliærkorps med general Prins Fredrikg af Hessen som chef. Det blev ophævet ved dagsbealing af 14 december 1818.

Der findes følgende litteratur:
H.F. Bilsted: Fra det danske Armekontingent i Frakrig 1816-1818 i Vort Forsvar 1906.
O. Bauditz De danske tropper i Frankrig i 1816-1818. Udsendt på Gads Magasin i 1921.

På Rigsarkivet findes i Forsvarets Arkiver følgende:
• Indkomne sager fra diverse inden- og undenlandske myndigheder og personer samt fra de undlagte enheder af kontingentet med ansøgninger og stamlister fra 1815-1819.
• Kongelige Rescripter 1816-1819.
• Dagsbefalinger fra det engelske hovedkvarter 1816-1817.
• Dagsbefalinger 1815-1818.
• Kopi af udgåede sager 1816-1819.
• Diverse lister 1815-1818.
• Dislokations- og indkvarteringsprotokol 1815-1818.
• Revyer og manøvrer 1816-1818.
• Kaptajn Abrahamsens rapporter til Prins Frederik af Hessen 1816-1818.
• Hospitalssager 1815-1819.
• Regnskaber for staben og de underlagte enheder 1815-1810.
Der findes også oplysninger i den 1. Brigades arkiv:
• Befaliner 1816-1818.
• Korrespondancebøger 1815-1817.

Vedrørende litteratur kan man evt. kontakte Det Kongelige Bibliotek, hvis ikke det lokale bibliotek kan finde eller skaffe de pågældende artikler eller bøger.