Trompeter

(Mil) Spillemand/hormblæser ved rytteriet og artilleriet. Kan være af underkorporals- eller korporalsgrad.