Velkommen til Forlaget Grifo's database for slægtsforskere.

Databasen skal opfattes som et supplement til håndbogen »Slægtsforskerens ABC« af Jørgen Green og Michael Green Schmidt som hjælp til din slægtsforskning.

Du kan navigere denne database på to måder - enten ved at lave en søgning efter et specifikt emne i søgeboksen, eller ved at klikke på emne-navnet i listen forneden.

A (22)B (23)C (10)D (28)E (5)F (53)G (10)H (21)I (7)J (7)K (55)L (25)M (19)N (10)O (29)P (18)R (15)S (57)T (9)U (10)V (4)W (1)0-10 (37)

Kalundborg Amtssygehus - Kalundborg Sygehus
Kammerråd, kammerraad
Kantonement
Kantonist
Kaperbrev, kapervæsenet
Kapitulation
Karakter - og karaktergivning i skolen og ved konfirmation
Karakterer på Københavns Universitet
Karakterisering
Karens Minde
Kassebørn
Kateket - Kapelan - Sognepræst
Käthner
Kgl. bevillinger og blanketregnskaber
Kirkens Korhærs Optagelseshjem Korsvang
Kollegialtidende, Departementstidende og Ministerialtidende
Kommandersergent
Kompagni
Komparent
Kongens Regiment (1766-1808)
Kongetienden
Konsistorialraad (konsistorialråd(
Kontrakt
Kornet
Korsør Garnisonskompagni (1777-1799)
Krigshospitalskassen (1745-1850), enke- og pensionskassen, kvæsthuskassen
Krigshospitalskassen, generalrulle over Krigshospitalskassens pensionister, 1807 - 1835
Krigshospitalskassen, pensioner fra de militære fonde
Krigshospitalskassen, pensioner fra de militære fonde
Krigshospitalskassen, register til generalrulle over pensionister 1807 -1851
Krigsministeriet, Krigshospitalskassen, modtagere af pensioner fra de militære fonde
Kronarbejde
Kronborgske Bataillon, tilknyttet Danske og Norske Livregiment
Kronprinsens Regiment
Krumslutning
Krydsbetjent
Kuldlysning
Kurator
Kvartermester
Kvindehjemmet i Eiby
Kvindehjælpens optagelseshjem
Kvindehjælpens optagelseshjem i Viby
Kvæsthuset
København Skiftekommission
Københavns Amts Nordre og Søndre Birk samt Frederiksberg Birk
Københavns brandskorps
Københavns Kommunes midlertidige Optagelseshjem
Københavns Kommunes Optagelseshjem Emdrupgaard
Københavns Kommunes Optagelseshjem Frederiksholm
Københavns Kommunes Optagelseshjem Kildevang
Københavns Kommunes Optagelseshjem Norges Minde
Københavns Overpræsidium, journalbetegnelser
Københavns Politi - Finde en sag
Københavns Politi, Lister over personer, der fritages for specielt tilsyn, 1872 - 1892
Københavns Skiftekommission, opdeling af boerne efter klasse, 1771 - 1859